Ann-Margret Lovling, TFT-Adv


Ann-Margret Lovling, TFT-Adv

Full Description


Ann-Margret Lövling, TFT Advanced – Voice Technologie, Västerås
Beteendevetare, utbildad i Motiverande Samtal
Epost: ann-margret@tftmalardalen.se, Mobil: 070-642 57 19

I novmeber 2011 var Ann-Margret i Glasgow och utbildades av Dr Colin Barron i Voice Technologie TFT Advanced och kan nu även behandla via telefon för dig som inte kan komma personligen.

Allt fler väljer TankeFältTerapi!

TankeFältTerapi – en energimedicinsk behandlingsmetod som stimulerar kroppens självläkande egenskaper. TFT är en skonsam och mild behandlingsmetod där du inte behöver utsätta dig för långvariga plågsamma konfrontationer med det som smärtar dig. Vi guidar dig varsamt in i de tankfält som ska behandlas i den takt du själv upplever är OK. Intensiteten i obehagskänslan elimineras i regel inom loppet av några minuter.

TFT påverkar inte din personlighet eller förändrar dina uppfattningar och grundläggande värderingar. TFT eliminerar enbart dina obehagliga irrationella känsloupplevelser som begränsar din vardag och med hjälp av TFT släpper du därmed med fram den naturliga, sunda individen inom dig.

Våra behandlingstimmar slutar ofta med att klienten känner en skön avslappnad trötthet och visar prov på glädje och värme, skratt och humor – och vi delar den glädjen med våra klienter!

The Callahan Techniques® Thought Field Therapy® CT-TFT är utvecklad av Dr. Roger Callahan (RC), klinisk psykolog med 50 års erfarenhet. Roger Callahan var en av de första som arbetade med KognitivBeteendeTerapi och han är en av pionjärerna inom hypnosforskningen i USA och har i hela sitt liv varit mycket intresserad av att hitta nya, mer effektiva behandlingsmetoder mot psykologiska problem. I dag leds utvecklingen av TFT av äkta paret Joanne och Roger Callahan.

Det hela startade 1980, då Roger Callahan prövade att hjälpa sin klient Mary genom att sammanföra samtalsterapi och de kunskaper han inhämtat från en utbildning i meridianlära och Kinesiologi. Mary led av svår vattenskräck, bara tanken på vatten gav henne ångest och ont i magen. RC prövade att knacka lätt på magmeridianen, som slutar nedanför ögat, medan Mary fokuserade på sina känslor. Plötsligt sa hon: “It’s gone.” Därefter gick hon mot RC´s simbassäng och skvätte vatten i ansiktet, helt utan rädsla och sin vanliga smärta i magen. Sedan den dagen har Mary varit helt fri från sin vattenskräck och har inte heller behövt upprepa behandlingen. Detta var förståeligt nog väldigt märkligt både för henne och för Roger Callahan själv.

Händelsen medförde att Callahan började studera om fler punkter på meridianerna kunde ge liknande resultat. Den metod vi använder oss av idag tog honom många år att utveckla.

Idag har metoden som han har skapat hjälpt mer än 10.000 människor att bli kvitt sina tidigare ”olösliga” psykiska problem. TFT används idag, i många länder, av psykologer, psykiatriker, läkare, homeopater, akupunktörer, kinesiologer, tandläkare, socialarbetare och sjuksköterskor m.fl

Det har dock tagit tid att nå ut med metoden. Att en så enkel metod skulle kunna hjälpa mot svåra problem och problem som klienten kanske har haft under många år, kan verka mycket märkligt.

Men det fungerar!